ما سائلان آمده به درگاه تو هستیم،

 

خداوندا !

 

 

 

همانا در کتابت بر ما نازل نمودی که در برابر کسی که به ما ستم کرده گذشت پیشه سازیم.

 

به تحقیق،  ما به خویش ظلم کردیم، پس از ما در گذر که تو شایسته تری از ما به این گذشت،

 

و همین طور فرمان دادی که سائلی را از در خانه ی خود رد نکنیم.

 

به تحقیق که ما سائلان آمده به درگاه تو هستیم، پس مارا بازمگردان مگر آن که نیازمان را برآورده سازی.

 

...

 

/ 0 نظر / 14 بازدید