مامورجهاد اقتصادیم امسال

سلام

امسال هرکی پرسید آقا امسال با چه عنوانی می نامند من جوابی نداشتم فکر هم نمی کنم دیگران تونسته باشن حدس بزن ولی وقتی گفته های آقارا شنیدم حال کردم باز تدبیر و تدبر آقا غوغا کرد بی شک دشمنان بدجوری کم آوردند جهاد اقتصادی

رزمنده و در صف جهادیم امسال

                                               نابود گر ظلم و فسادیم امسال

 از امر امام مسلمین خامنه ای

                                             مامور جهاد اقتصادیم امسال

/ 0 نظر / 5 بازدید