به خودم افتخار می کنم هم نسل شما ام !

سلام روزنامه یالثارات خوندم دیدم صفحه 6 سمت راست پایین پایین یادی از شهیدی کرد البته این بگم این نوشته از وبلاگ حدیث عشق نوشته شده.من هم گفتم شما هم یه نگاهی بکنید بد که نیست خیلیم جالب.

به یاد امیر حسام ذوالعلی شهید فتنه 88

1- برادرا ! این چه حکایتی است که کشته شدگان واقعی و دروغین شان را عالم و آدم می شناسد، اما نام و چهره تو نازنین را ما که خبری از دستمان در نمی رود ، بعد از یک سال برای اولین بار است که می بینیم!

نخواستم تو را با با آنها مقایسه کنم... ولا تخسبن الذین فی سبیل الله امواتا... اما آخر می گویند آنها در خفقان رسانه ای اند و ما ...

2-لعنت خدا به سران فتنه ،نه برای اینکه عامل کشته شدن تواند ،نه!غریبه که نیستی برادر!بگذار به زبان خودمان بگوییم ،وقتی اینها قصد نظام جمهوری اسلامی (امید مستضعفان دنیا و ثمره مجاهدت تمام خوبان بشر )کرده باشند دیگر << کی ارزش دارد این جان ما >> که بخواهیم
آن را در کنار جرم بزرگ سران فتنه مطرح کنیم ؟! و خطاب به امام راحل مان: این مردمان غریبه نبودن ای پدر / دیروز در رکاب تو شمشیر می زدند...

3- اما خوب پریدی برادر!خیلی ها دوست داشتند جای تو باشند ،خودم دیدم!همان روز در میدان ولیعصر و بعد از آن هم در خیابان کریم خان خودم دیدم جوانان از مجلس عزا بیرون آمده را که علیرغم سنگ پرانی  ارازل ، با دست خالی به سمت شان هجوم بردند ، با اینکه می دانستند آن سنگ های بزرگ با پیشانی چه می کند . شاید قبل از دویدن نیت کرده بودند در همان روز و ساعاتی که پیشانی حضرت... اما شهادت قسمت تو بود برادر ....فیا لیتنی کنت معک ...

...........................................................................................................................

 

همیشه هروقت فکر اینکه شاید جنگی باشد جنگی شود تمام بدنم می لرزید گاهی فکر می کردم دوستان ایا به جنگ خواهند رفت جوانانی از نسل سوم که فقط با حرفو خاطره و هم نفس شدن با جانبازان زندگی می کنند زندگی که درکش برای هر کس آسان نیست ولی دیدم هم نسلان من هم از این آزمایش سر بلند بودن جوانانی که با بصیرت خود حماسه 9 دی را رقم زدن .دوست من،جوان امروز ،نسل سومی و چهارمی افتخاری بزرگ آفریدید.

/ 0 نظر / 7 بازدید