داماد (مردهای آسمانی )

 

نگاهی به بیرون انداختم .عکسم را در شیشه اتاق دیدم .

روز آخر،اسماعیل با دقت خود را در آن نگاه کرد و رفت.

لحظه آخر از او پرسیدم :<خودت رو نگاه می کنی ؟مگه قرار داماد بشی !توی خاک رفتن که مرتب کردن نمی خواد!>

گفت :آره ،قرار داماد خدا  بشم.                                              

  همسر شهید اسماعیل جمال

 

معرفی کتاب پیک افتخار (همسرایان غزل عشق)گرداوری و باز نویسی :عبدالرحیم سعیدی راد.انتشارات کتاب مسافر

**راستی شهدا چه دل بزرگی داشتند مگه نه خدا با وجود این مردان آسمونی حتما به خودش می باله .

/ 0 نظر / 4 بازدید