نامه اعمال نوکرها به دست فاطمست

چشم خشک از چشم های تر خجالت می کشد

 

چشمه وقتی خشک شد دیگر خجالت می کشد ،

حتم دارم که قیامت هم از او شرمنده است.

با ورود فاطمه محشر خجالت می کشد

نامه اعمال نوکرها به دست فاطمست ،

آنقدر میبخشد و نوکر خجالت می کشد.

شهادت مظلومانه بزرگ بانوی عالم تسلیت باد.

/ 1 نظر / 23 بازدید
حامي

سلام سلام چرا نمياين به خونمون سر بزنيد من باز برگشتم به خودم و خدا