یه فردی که هم عالم باشه هم ورزشکار باشه و هم شاعر چگونه تحسینش می کنین؟

سلام

اول گفتهام می خوام بگم .

یه فردی که هم عالم باشه هم ورزشکار باشه و هم شاعر چگونه تحسینش می کنین.

شاید بگید اصلا این ادم وجود ندارد البته دارای صفات والای مردانگی من میگم وجود دارد

کوهنوردن مجتهدن شاعرن و الان براتون یک شعر از ایشون می زارم .

سر خوش ز سبوی غــم پنهانی خویشم
چـون زلـف تـو سـرگرمپریشانی خویشم
در بزم وصــال تو نـگویـم ز کــم و بیـــــش
چـونآیـنـه خـو کـرده بـه حیرانی خویشم
لــب بـــاز نـکردم بـه خروشـی وفـغـانـی
من مـحـرم راز دل طـــوفـانـی خویشم
یک چند پشیمان شدم ازرندی و مستی
یک عـمـر پـشیـمـان ز پـشیـمانی خویشم
از شـوق شـکر خندهلبـش جـان نسپردم
شـرمنده ی جان و ز گران جانی خویشم
بشکسته تر ازخویش ندیدم به همه عمر
افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم
هر چنـدامـیـن ، دل بـسـتـه ی دنـیـا نـیم
امّا ، دلبسته ی یاران خراسانیخویشم
شعر آقا سید علی حسینی خامنه ای

التماسدعا

برام جالب بود رهبرم وقتی می گه تهذیب تحصیل ورزش خودش نیز انجام میده و مثل آدمای دیگه که رطب خوردن منع رطب نمی کنن.

حال اگر بگویم خامنه ای خمینی دیگر است ولایتش ولایت حیدر است دروغ نگفته ام

/ 0 نظر / 11 بازدید