راضی باش (اگه تو بودی هستی یا نیستی )

 

سلام با یه نوشته دیگه از گمنام 44

این پا و آن پا می کرد ،انگار سردرگم بود. تازه جراحتش خوب شده بود. تا این که بالاخره گفت :<<نمی دانم کجای کارم لنگ می زند حتما باید نقصی داشته باشم که شهید نمی شوم ،نکند شما راضی نیستی؟>>

آن روز به هر زحمتی بود سوالش را بی پاسخ گذاشتم.

موقع رفتن به منطقه بود ،زمان خداحافظی به من گفت :<<دعا کن شهید بشم،ناراضی هم نباش!>> این حرف محمد رضا خیلی به من اثر کرد ،نمی توانستم دلم را راضی کنم و شهادتش رابخواهم ،اما گفتم : <<خدایا هرچه که صلاح است بر او مقدر کن.>>

....و برای همیشه رفت       بای بای                         .همسر شهید محمد رضا نظافت

/ 0 نظر / 6 بازدید