بی بی روواسطه کردم

سلام

با اونکه کتاب فاطمه فاطمه است از شریعتی .این کتاب خیلی قبول دارم ولی نویسنده اش   نه ؟بهتون پیشنهاد می کنم این کتاب بخوانید .

شهادت بی بی دو عالم رو به شما تسلیت می گم .

 یاد یه داستان نه یه خاطره افتادم . نمی دونم اروند رفتید یا نه ولی بدونید توی دنیا تنها رودخونه ای که جذر و مد داره اروند واسه عملیات بچه های قواص رفتن داخل آب برای اینکه تو جذر و مد از هم جدا نشن یه طناب دستشون بود . وقتی اول طناب دیدن متوجه شدن سر طناب رو آب یکی از فرمانده می پرسه این چه وضعی .اون شخص جواب می ده سر طناب ول نکردم بی بی رو واسطه کردم.تا سر طناب بگیری .

                                                                           یا فاطمه الزهرا(س)

/ 0 نظر / 15 بازدید