مقصر کیه؟

سلام یه مدت بود لیاقت نداشتیم بیام اینجا مطلب بزارم دلم گرفته از دست ادمای فراموش کار. شهدا رفتن نه برای پول و مقام تو ذهناتون هجری کنید چه کلماتی بکار می برید  برای ثبت نام رفته بودم با دوستم یه دانشگاه دولتی مسئول اموزش تا برگه دوستم دید با کنایه گفت :با سهمیه قبول شدید .دوستم تا این شنید اشک تو جشماش جمع شد و رفت بیرون نگاه کردم به مدارک دوستم گفتم شما به معدل این  شخص نگاه کنید نیازی به سهمی می بینید .

شنیده بودم وقتی شهید ی  با یه انگشتر پیدا می کنند که روش نوشته گمنام دیگه دنبال مشخصات نمیگشتن حالا دنیای ما تغییر کرد دیگه دوست نداریم گمنام بمیرم 

مقصر کیه مقصر کیه که دوست من بخاطر داشتن یه پدر شهید باید حرف های پراز کنایه این و اون بشنوه .

دلم برای شعرای ابوالفضل سپهر تنگ شده دلم برای سرمای قطعه۴۴ وسکوتش تنگ شده دلم برای خوندن زیارت عاشورا تو قطعه سرداران بی پلاک تنگ شده آخه مدتی بهشت زهرا هم شد ریا

شهدا دارید مارو فراموش می کنید شهر شده پر از سیاهی یه گرد رو دلا نشسته که با بارون ام  شسته نمیشه  مقصر کیه که ما ادما شدیم فراموشکار شدم متقلب ریا کار شدیم فراموشکار مقصر کیه؟

 

/ 0 نظر / 13 بازدید